Túi PE

Chọn tính giá

Xóa

Thông tin bổ sung

Kích thước

15 x 23 cm, 17 x 25 cm, 20 x 30 cm

Màu in

1 màu, 2 màu, 3 màu

Màu sắc

Đỏ, Trắng, Xanh lá

Số lượng

10 kg, 20 kg, 30 kg

Số mặt

1 mặt, 2 mặt